BS Nguyễn Thị Thảo Uyên

  • Răng hàm mặt
  • BV Tân Bình
  • Tốt nghiệp Đại học Y dược TPHCM năm 2011