Thính lực

deo tai nghe trong luc ngu ngu co nguy co mat thinh luc vinh vien

Đeo tai nghe trong lúc ngủ ngủ có nguy cơ mất thính lực vĩnh viễn