Thận - Tiết niệu

che do an cho nguoi bi cat 1 ben than
ThS.BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
ThS.BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Chế độ ăn cho người bị cắt 1 bên thận?