Thần kinh - Đau đầu

khong dieu tri parkinson doi dien nguy co tan phe sau 5 nam

Không điều trị Parkinson, đối diện nguy cơ tàn phế sau 5 năm