Thalassemia

10 trieu nguoi viet nam mang gen benh tan mau bam sinh

10 triệu người Việt Nam mang gen bệnh tan máu bẩm sinh