Tâm lý - Tâm thần

co xu huong nguoc dai ban than em da mac benh tam ly
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Có xu hướng "ngược đãi" bản thân, em đã mắc bệnh tâm lý?