Tai - Mũi - Họng

lo tai bi sung mu co nen tiep tuc deo khuyen
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Lỗ tai bị sưng mủ có nên tiếp tục đeo khuyên?