công dụng của tỏi mọc mầm

  • dau thau cong khai tiet kiem nghin ty

    Đấu thầu công khai tiết kiệm nghìn tỷ

    Chỉ chuyển từ cơ chế đặt hàng, chỉ định thầu… sang đấu thầu công khai, minh bạch trong một số lĩnh vực, chương trình, dự án cụ thể, các cấp chính quyền Hà Nội đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước lên đến cả nghìn tỷ đồng.
    07/12/2018 09:59 Thời sự