Sốt xuất huyết

tinh trang bao dong do cua benh sot xuat huyet tren ca nuoc

Tình trạng “báo động đỏ” của bệnh sốt xuất huyết trên cả nước