Sỏi thận

phau thuat lay ra 7 vien soi nang 05kg trong bang quang benh nhan

Phẫu thuật lấy ra 7 viên sỏi nặng 0,5kg trong bàng quang bệnh nhân