Sơ cấp cứu

hoc xuong ca phai lam sao

Hóc xương cá phải làm sao?