Sinh sản - Nữ

me bau sau sinh bi tao bon dung men tieu hoa biolactovin da do vay nen dung trong bao lau

Mẹ bầu sau sinh bị táo bón dùng men tiêu hoá Biolactovin đã đỡ vậy nên dùng trong bao lâu?