Sắp có baby

dung que thu rung trung nhung ngay co dich nhay

Dùng que thử rụng trứng những ngày có dịch nhầy