Sản - Phụ khoa

ba bau co duoc uong hat chia khong
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Bà bầu có được uống hạt chia không?