Sản - Phụ khoa

me bau bi ho co tiem duoc vac xin uon van
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Mẹ bầu bị ho có tiêm được vắc xin uốn ván?