Rối loạn nhịp tim

khi nao nen dot dien sinh ly dieu tri ngoai tam thu

Khi nào nên đốt điện sinh lý điều trị ngoại tâm thu?