Rối loạn đông máu

nguoi cha 27 nam moi mon dua 3 con trai mac cung mot benh di vien

Người cha 27 năm mỏi mòn đưa 3 con trai mắc cùng một bệnh đi viện