Răng - Hàm - Mặt

tinh trang ma cua em la sao
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Tình trạng má của em là sao?