Phụ nữ

luc nho bi tai nan phai khau vung kin co anh huong den mang thai

Lúc nhỏ bị tai nạn phải khâu vùng kín có ảnh hưởng đến mang thai?