Phụ nữ

nguyet san khong deu co nen tiem thuoc de cho ra kinh

Nguyệt san không đều có nên tiêm thuốc để cho ra kinh?