Anh: Sinh con từ trứng và tinh trùng của ba người

Anh: Sinh con từ trứng và tinh trùng của ba người

Anh đã công bố dự thảo về phương pháp sinh con sử dụng tinh trùng và trứng từ ba người khác nhau.

02/03/2014 07:56
sinh con từ trứng và tinh trùng của ba người, sử dụng tinh trùng và trứng từ ba người khác nhau, tinh trùng, AloBacsi.vn, thụ tinh trong ống nghiệm
1  2  3  4  

Tìm câu hỏi theo chủ đề

Tìm kiếm