Xử lý ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc và điều trị thất bại

Xử lý ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc và điều trị thất bại

Việc điều trị thất bại ở đây không phải do phương thức sử dụng thuốc và những yếu tố liên quan khác mà là do thuốc sử dụng không đáp ứng hiệu quả vì ký sinh trùng đã kháng lại.

22/06/2015 00:31
kí sinh trùng, bị nhiễm, alobacsi.vn
1  2  3  4  

Tìm câu hỏi theo chủ đề

Tìm kiếm