Tắc lệ đạo và cách xử trí

Tắc lệ đạo và cách xử trí

Hiện tượng chảy nước mắt thường xuyên mà dân gian thường gọi là chảy nước mắt sống gây cảm giác rất khó chịu và lo lắng cho nhiều người, nhất là hiện tượng này xuất hiện ở trẻ nhỏ.

16/06/2014 06:27
tắc lệ đạo, viêm kết mạc, tắc lệ đạo bẩm sinh, lệ đạo bị tắc, chảy nước mắt
1  2  3  4  

Tìm câu hỏi theo chủ đề

Tìm kiếm