Thận đa nang kèm sỏi thận - điều trị thế nào?

Thận đa nang kèm sỏi thận - điều trị thế nào?

Em năm nay 22 tuổi, hiện bị bệnh sỏi thận và thận đa nang. Từ khi phát hiện bệnh đến nay đã gần 5 năm.

01/07/2012 06:20

Tìm câu hỏi theo chủ đề

Tìm kiếm