Tôi mắc bệnh viêm bàng quang kẽ và nó chi phối cả cuộc sống của tôi

Tôi mắc bệnh viêm bàng quang kẽ và nó chi phối cả cuộc sống của tôi

Điều đáng buồn là chẳng ai nói về căn bệnh đó, khiến tôi phải mất tới 15 năm mới giúp được chẩn đoán chính xác.

10/01/2017 12:18
viêm bàng quang, viêm bàng quang kẽ, chẩn đoán chính xác
1  2  3  4  

Tìm câu hỏi theo chủ đề

Tìm kiếm