102 ngày giành lại sự sống của bệnh nhân tràn dịch màng phổi

102 ngày giành lại sự sống của bệnh nhân tràn dịch màng phổi

Nhập viện trong tình trạng có thể chết bất kỳ lúc nào, Thái Lan Viên phải thoi thóp cố gắng thở để giành lại sự sống khi mắc căn bệnh tràn dịch màng phổi.

06/10/2015 08:51
tràn dịch màng phổi, thái lan viên, đông y, alobacsi.vn
1  2  3  4  

Tìm câu hỏi theo chủ đề

Tìm kiếm