Nội tiết - Tiểu đường

dieu tri nhan tuyen giap tirads 3 nhu the nao
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Điều trị nhân tuyến giáp TIRADS 3 như thế nào?