Nội thần kinh - Đột quỵ

nong vung lung vai co phai zona
ThS.BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
ThS.BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Nóng vùng lưng vai có phải Zona?