Nội thần kinh - Đột quỵ

nong ran vung gay lan sang 2 ba vai nen lam the nao
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Nóng ran vùng gáy lan sang 2 bả vai, nên làm thế nào?