Nhi khoa

be so sinh noi mun to do xu tri nhu the nao
BS Đoàn Mạnh Khải
BS Đoàn Mạnh Khải

Bé sơ sinh nổi "mụn" to, đỏ, xử trí như thế nào?