Ngoại thần kinh

dau me em xuat hien vet nut co phai benh mo khoa dau
ThS.BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
ThS.BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Đầu mẹ em xuất hiện vết nứt, có phải bệnh "mở khóa đầu"?