Ngoại thần kinh

te buot tu xuong cut lan den mong va bap chan kham khoa nao
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Tê buốt từ xương cụt lan đến mông và bắp chân, khám khoa nào?