Ngoại khoa

benh tri noi va ngoai nen dieu tri bang phuong phap nao
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bệnh trĩ nội và ngoại nên điều trị bằng phương pháp nào?