Mắt

can bao nhieu do moi phai deo kinh thuong xuyen
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Cận bao nhiêu độ mới phải đeo kính thường xuyên?