Mắt

an dung chat khong lo kho mat

Ăn đúng chất, không lo khô mắt