Nhân sự

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc BV Ung Bướu

Ngày 16/2/2017, GS.BS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế đã trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc BV Ung Bướu đối với TS.BS Phạm Xuân Dũng.

Theo Quyết định số 10/QĐ-UBND-TC ngày 11/2/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố, TS.BS Phạm Xuân Dũng, Phó Giám đốc BV Ung Bướu, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc BV Ung Bướu, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Y tế

Theo Cổng thông tin điện tử Ngành Y tế TPHCM

Mới cập nhật