Lao phổi

vo co nen mang thai khi chong dang dieu tri lao phoi

Vợ có nên mang thai khi chồng đang điều trị lao phổi?