Lão khoa

nguoi gia bi ngua khi mac bim xu tri the nao
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Người già bị ngứa khi mặc bỉm, xử trí thế nào?