Lác mắt

tre em bi le mat co tac hai gi khong

Trẻ em bị lé mắt có tác hại gì không?