Cần biết

Cách xử lý các tình huống khi lái xe trong mùa mưa

Cách xử lý các tình huống khi lái xe trong mùa mưa

Các con số do UBATGT quốc gia Mỹ thống kê trong 10 năm chỉ ra trong tất cả các tai nạn liên quan đến tình huống ô tô mất lái, có đến 46% xảy ra trong điều kiện trời mưa.