Cần biết

Quy tắc tiêu tiền ‘không theo không được’

Quy tắc tiêu tiền ‘không theo không được’

Đừng bao giờ mua bất cứ thứ gì nằm ngoài tầm với của bản thân vì nó không những không giúp bạn thỏa mãn, mà nó chỉ đào sâu hơn vào sự thiếu thốn của bạn mà thôi.

Điều gì xảy ra trên Internet trong một giây

Điều gì xảy ra trên Internet trong một giây

Một giây trôi qua rất nhanh, nhưng đó cũng là khoảnh khắc xảy ra hơn 54.000 lượt tìm kiếm Google, hơn 125.000 lượt xem YouTube, hơn 2,5 triệu email được gửi… và nhiều con số "khủng" khác nữa.