Tin Y tế

Kéo giá thuốc giảm 30-50% trong năm 2018

Đó là thông tin được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đưa ra tại buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác y tế năm 2017 và định hướng năm 2018.

Theo đó, 2018 là năm bản lề, quyết định trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu tại các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Y tế đề ra 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Kéo giá thuốc giảm 30-50% trong năm 2018Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị kim Tiến chủ trì cuộc họp

Một trong những nhiệm vụ trong tâm của ngành y tế trong năm 2018 là đảm bảo cung ứng đủ về số lượng, an toàn về chất lượng thuốc, vắc xin, sinh phẩm và trang thiết bị y tế với giá cả hợp lý phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Năm 2017, Bộ Y tế triển khai tập trung quốc gia lần đầu tiên đạt hiệu quả tốt với 21 mặt hàng thuốc. Giảm đến 16,4% so với giá trúng thầu trung bình năm trước, khắc phục tình trạng chênh lệch giá thuốc trúng thầu giữa các vùng.

Trong thời gian vừa qua, triển khai quản lý công tác mua sắm thuốc đối với các khu vực bệnh viện công lập, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội Việt Nam liên tục sửa đổi, bổ sung các quy định về đấu thầu thuốc để thực hiện Luật Đấu thầu và nhằm tăng cường sự công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả kinh tế, đồng thời giải quyết các khó khăn, bất cập trong công tác đấu thầu thuốc.

Nói về việc đấu thầu thuốc trong năm 2018, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, dự kiến trong quý I/2018 Bộ Y tế sẽ thực hiện đàm phán giá thuốc cấp quốc gia. "Với hình thức này, có thể giảm đến 30-50% giá thuốc", Bộ trưởng Tiến nhận định.

Hiện tại, Bộ Y tế đang chuẩn bị lập Hội đồng đàm phán giá thuốc; thẩm định kế hoạch đàm phán giá thuốc đợt 1 gồm 8 mặt hàng thuốc biệt dược gốc quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 5/5/2016, dự kiến hoàn thành trong quý 1 năm 2018; xây dựng bổ sung Danh mục biệt dược gốc đã có nhiều thuốc generic thay thế thí điểm hình thức đàm phán giá (dự kiến 139 mặt hàng thuốc).

Đối với đấu thầu trang thiết bị, vật tư, hóa chất, Bộ Y tế đã thành lập ban soạn thảo xây dựng Thông tư hướng dẫn đấu thầu vật tư y tế tiêu hao, chuẩn bị thí điểm đấu thầu tập trung một số trang thiết bị, vật tư, hóa chất.

Theo Thảo Nguyên - Công lý

Rất hữu ích
Hữu ích
Bình thường

Mới cập nhật