Huyết học

co nen kiem tra lai sau ket qua xet nghiem mau
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Có nên kiểm tra lại sau kết quả xét nghiệm máu?