Huyết học

dan ong mang nhom mau rh nen lay vo nhom mau nao
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Đàn ông mang nhóm máu Rh- nên lấy vợ nhóm máu nào?