Huyết học

hon 11000 don vi mau hien kip thoi lap day kho du tru o vien huyet hoc

Hơn 11.000 đơn vị máu hiến kịp thời "lấp đầy" kho dự trữ ở viện Huyết học