Huyết học

vi sao chan de bi bam tim du khong va cham voi vat gi

Vì sao chân dễ bị bầm tím dù không va chạm với vật gì?