Hô hấp

hen phe quan bac 2 co the dung thuoc hen dong tay y ket hop

Hen phế quản bậc 2 có thể dùng thuốc hen Đông - Tây y kết hợp?