HIV

xet nghiem am tinh sau 72 ngay co hanh vi nguy co em co nhiem hiv
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Xét nghiệm âm tính sau 72 ngày có hành vi nguy cơ, em có nhiễm HIV?