Hiếm muộn - Vô sinh

len duoc 2 nang sau khi dung thuoc kich trung nen hy vong
ThS.BS Trần Anh Tuấn
ThS.BS Trần Anh Tuấn

Lên được 2 nang sau khi dùng thuốc kích trứng, nên hy vọng?