Hiếm muộn

nhung ai can tru lanh tinh trung

Những ai cần trữ lạnh tinh trùng?