Hắc lào - Ghẻ

hac lao co nen tam bang xa phong

Hắc lào, có nên tắm bằng xà phòng?