Giãn tĩnh mạch tinh

co the co con sau phau thuat gian tinh mach thung tinh

Có thể có con sau phẫu thuật giãn tĩnh mạch thừng tinh?