Giãn phế quản

nhung doi tuong nao de bi gian phe quan

Những đối tượng nào dễ bị giãn phế quản?