Gàu - Rụng tóc

mua thu la rung toc cung rung

Mùa thu: Lá rụng, tóc cũng rụng?