Đột quỵ

thiet bi thu hoi cuc mau dong giup phuc hoi sau dot quy

Thiết bị “thu hồi” cục máu đông giúp phục hồi sau đột quỵ