Đau mắt đỏ

bi dau mat do nen kieng an gi

Bị đau mắt đỏ nên kiêng ăn gì?